LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT AN LẠC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2021 - 2022

(Trích kế hoạch số 220/KH-THPTAL ngày 25 tháng 10 năm 2021)

  • Áp dụng cho cả 3 khối

Ngày

Môn

kiểm tra

Giờ tập trung HS vào phòng thi (lớp học ảo)

Giờ bắt đầu

làm bài

Thời gian

làm bài

SÁNG THỨ HAI

01/11

Toán

13h00

14h15

90’

SÁNG THỨ BA

02/11

Ngữ văn

13h00

13h45

60’

Sinh học

15h15

15h45

45’

SÁNG THỨ TƯ

03/11

Tiếng Anh

13h00

13h45

50’

GDCD

15h15

15h45

45’

SÁNG THỨ NĂM

04/11

Vật lý

13h00

13h45

45’

Địa lý

15h15

15h45

45’

SÁNG THỨ SÁU

05/11

Lịch sử

13h00

13h45

45’

Hóa học

15h15

15h45

45’

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Địa chỉ: 595 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM         Tel: 028.38750022         Email: c3anlac.tphcm@moet.edu.vn

© Copyright 2020 Trường THPT An Lạc  - All Rights Reserved

Thiết kế website Webso.vn