Thông báo về việc thay đổi thời gian tiết học (áp dụng từ ngày 04.01.2022)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT AN LẠC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH THỜI GIAN TIẾT HỌC

(Áp dụng từ 03/01/2022)

I/ BUỔI SÁNG: Học sinh có mặt tại lớp học lúc 6 giờ 55 phút.

TIẾT

BẮT ĐẦU

KẾT THÚC

1

7 giờ 00 phút

7 giờ 45 phút

2

7 giờ 50 phút

8 giờ 35 phút

Ra chơi 25 phút

3

9 giờ 00 phút

9 giờ 45 phút

4

9 giờ 50 phút

10 giờ 35 phút

Ra chơi 10 phút

5

10 giờ 45 phút

11 giờ 30 phút

II/ BUỔI CHIỀU:Học sinh có mặt tại lớp học lúc 12 giờ 55 phút.

TIẾT

BẮT ĐẦU

KẾT THÚC

1

13 giờ 00 phút

13 giờ 45 phút

2

13 giờ 50 phút

14 giờ 35 phút

Ra chơi 25 phút

3

15 giờ 00 phút

15 giờ 45 phút

4

15 giờ 50 phút

16 giờ 35 phút

                                                               BAN GIÁM HIỆU

Thông báo về việc thay đổi thời gian tiết học (áp dụng từ ngày 04.01.2022)

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Địa chỉ: 595 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM         Tel: 028.38750022         Email: c3anlac.tphcm@moet.edu.vn

© Copyright 2020 Trường THPT An Lạc  - All Rights Reserved

Thiết kế website Webso.vn