THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ LỚP 10 NĂM HỌC 2021 - 2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT AN LẠC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 150/TB-THPTAL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2021

                                                                 THÔNG BÁO

                  

V/v đăng ký và nộp hồ sơ nhập học lớp 10

Năm học 2021 - 2022

         Căn cứ Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh thời gian và phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022;

Căn cứ công văn số 2193/SGDĐT-KTKĐ ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xét tuyển lớp 10 chuyên, tích hợp, lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 149/KH-THPTAL ngày 14 tháng 8 năm 2021 của Trường THPT An Lạc về việc tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022.

Trường THPT An Lạc thông báo về việc thu nhận hồ sơ trúng tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022, theo hình thức trực tuyến cụ thể như sau:

  1. Căn cứ công văn 2313/SGDĐT-KTKĐ ngày 23 tháng 8 năm 2021 về việc hướng dẫn đăng ký nhập học lớp 10 THPT năm 2021 điểm chuẩn tuyển sinh 10 của trường THPT An Lạc năm 2021 như sau: NV1: 19.8; NV2: 20.1; NV3: 20.4
  2. Đối tượng nộp hồ sơ:
  3. Hồ sơ nhập học: (học sinh phải nộp ngay khi đi học chính thức)
  1. Thời gian nộp hồ sơ trực tuyến:

Từ 15g00 ngày 23/8/2021 đến 16g30 ngày 27/8/2021.

  1. Phương thức nộp trực tuyến:
  • Phụ huynh có thể quét mã QR code:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ LỚP 10 NĂM HỌC 2021 - 2022

  • Hoặc bấm vào link sau để làm thủ tục nhập học:

https://forms.gle/T2B7L8Jrg91fmhtT7

  1. Cập nhật thông tin từ nhà trường:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ LỚP 10 NĂM HỌC 2021 - 2022

  1. Thông tin liên hệ:

Trên đây là Thông báo việc đăng ký và nộp hồ nhập học lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022, đề nghị học sinh trong danh sách đủ điều kiện nhập học lớp 10 THPT An Lạc nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Website nhà trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Phước Đức

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ LỚP 10 NĂM HỌC 2021 - 2022

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Địa chỉ: 595 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM         Tel: 028.38750022         Email: c3anlac.tphcm@moet.edu.vn

© Copyright 2020 Trường THPT An Lạc  - All Rights Reserved

Thiết kế website Webso.vn